Co umíme

  • navrhnout systémové řešení v oblasti elektroniky
  • navrhnout elektrická schémata
  • navrhnout desky plošných spojů
  • navrhnout konstrukci zařízení
  • navrhnout programové vybavení
  • navrhnout způsob testování a diagnostiky
  • navrhnout výrobu prototypu
  • navrhnout sériovou výrobu

                                ... to vše i zrealizovat